نوشته هایی با برچسب اثرات مواد مخدر

پیامدهای مواد مخدر

پیامدهای مواد مخدر

مواد مخدر همچون بمب در بدن به تحریب بافت های سلولی می پردازد .آثارزیانبار مواد مخدرتا سال ها در بدن بر جای می ماند وپیام اثرات منفی این افیون را مخابره می نماید مصرف مواد مخدر تاثیرات مخرب جبران ناپذیری را چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روحی

ادامه خبر