اسامی داروها با الف و کاربرد داروها

اطلاعات داروها

شناخت داروهای شیمایی یکی از اصول اولیه زندگی امروزی است که باید همه افراد جامعه با آن آشنا باشند. استفاده سر خودی دارو می تواند اثر جبران ناپذیری بر جای بگذارد

لطفا با ما باشید.

+ آ.س.آ ==== رقیق کننده خون

+ آتورواستاتین ==== چربی خون

+ آتنولول ==== فشارخون

+ آزیترومایسین ==== آنتی بیوتیک

+ آسیکلوویر ==== ضدویروس

+ آکاربوز ==== قند خون

اطلاعات داروها

+ آلبندازول ==== ضد انگل

+ آلپرازولام ==== اعصاب

+ آلوپورینول ==== نقرس

+ آمانتادین ==== ضدویروس

+ آمپی سیلین ==== آنتی بیوتیک

+ آملودیپین ==== فشار خون

+ آموکسی سیلین ==== آنتی بیوتیک

+ آمی تریپتیلین ==== اعصاب

+ امینوفیلین ==== گشادکننده برونش

آمیودارون ==== ضد آریتمی قلبی

+ آمیکاسین ==== آنتی بیوتیک نام داروها

+ آنتوم ==== چربی خون

+ ٱ.ر.س ==== اسهال

+ إچ دی ==== ضدبارداری

اطلاعات داروها

+ ارگوتامین ==== میگرن

+ اریترومایسین ==== آنتی بیوتیک

+ إزیتمایب ==== چربی خون

+ اسپیرونولاکتون ==== فشارخون

+ استازولامید ==== فشار

+ ٱفلوکساسین ==== آنتی بیوتیک

+ ٱگزازپام ==== اعصاب

+ اکسپکتورانت ==== خلط آور

+ ٱکسی بوتینین ==== مجاری ادرار

+ الانزاپین ==== اعصاب

+ انالاپریل ==== فشار

+ اندانسترون ==== ضد تهوع

+ ایبوپروفن ==== مسکن

+ ایندومتاسین ==== مسکن