سوالات مطالعات اجتماعی کلاس پنجم

برنامه‌ی درسی مطالعات اجتماعی با توجّه به رویکرد کلی برنامه‌ی درسی ملّی مبتنی بر فطرت گرایی توحیدی و اهتمام به شکوفایی آن، می‌کوشد زمینه‌های تربیت فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را فراهم آورد. هدف غایی مطالعات اجتماعی تربیت افرادی مؤمن، مسئول، آگاه و توانمند در زندگی فردی و اجتماعی، پایبند به اخلاق و ارزش‌های دینی و علاقه‌مند به ایران و هویت اسلامی ایرانی است.

-اکثر اولیاء گرامی در  در آوردن  و طرح سوالات درسی فرزند خود مشکل دارند ما در این جا سوالات مطالعات اجتماعی کلاس پنجم را آماده دانلود نموده ایم.

۱- آزمون مطالعات اجتماعی نوبت دوم(۱)

دانلود فایل
۲ – آزمون مطالعات  نوبت دوم(۲)

دانلود فایل
۳ – آزمون مطالعات  نوبت دوم(۳)

دانلود فایل
۴ – آزمون اجتماعی نوبت اول(۱)

دانلود فایل
۵ – آزمون  اجتماعی نوبت اول(۲)

دانلود فایل
۶ – آزمون اجتماعی نوبت اول(۳)

دانلود فایل
۷ – آزمون اجتماعی  قاره ها رابشناسیم

دانلود فایل
۸ – آزمون اجتماعی دی ماه

دانلود فایل
۹ – آزمون مطالعات درس ۱تا۱۰

دانلود فایل
۱۰ – آزمون مطالعات خلاصه ص درس ۱۲تا۱۵

دانلود فایل

فایل های بعدی متعاقبا به زودی

آنچه بعدا تقدیم شما خواهد شد

۱۱ – اطلاعاتی درباره ی قاره ی آسیا

۱۲ – آزمون مطالعات ا پایه ی پنجم نوبت دوم(۱)

۱۳ – آزمون مطالعات پایه ی پنجم نوبت دوم(۲)

۱۴ – آزمون مطالعات پایه ی پنجم نوبت دوم(۳)

۱۵ – آزمون مطالعات پایه ی پنجم نوبت دوم(۴)

۱۶ – آزمون مطالعات  پایه ی پنجم نوبت دوم(۵)

۱۷ – آزمون مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم نوبت دوم(۹۶)

دانلود فایل
۱۸ – آزمون مطالعات  پایه ی پنجم نوبت دوم(۹۶)

۱۹ – آزمون مطالعات پایه ی پنجم نوبت دوم(۹۶)

۲۰ – آزمون مطالعاتپایه ی پنجم نوبت دوم(۹۶)

۲۱ – آزمون مطالعات پایه ی پنجم نوبت اول(۱)

۲۲ – آزمون مطالعات ا پایه ی پنجم نوبت اول(۲)