سوالات مطالعات اجتماعی کلاس پنجم

برنامه‌ی درسی مطالعات اجتماعی با توجّه به رویکرد کلی برنامه‌ی درسی ملّی مبتنی بر فطرت گرایی توحیدی و اهتمام به شکوفایی آن، می‌کوشد زمینه‌های تربیت فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را فراهم آورد. هدف غایی مطالعات اجتماعی تربیت افرادی مؤمن، مسئول، آگاه و توانمند در زندگی فردی و اجتماعی، پایبند به اخلاق و ارزش‌های دینی و علاقه‌مند به ایران و هویت اسلامی ایرانی است.

-اکثر اولیاء گرامی در  در آوردن  و طرح سوالات درسی فرزند خود مشکل دارند ما در این جا سوالات مطالعات اجتماعی کلاس پنجم را آماده دانلود نموده ایم.

1- آزمون مطالعات اجتماعی نوبت دوم(1)

دانلود فایل
2 – آزمون مطالعات  نوبت دوم(2)

دانلود فایل
3 – آزمون مطالعات  نوبت دوم(3)

دانلود فایل
4 – آزمون اجتماعی نوبت اول(1)

دانلود فایل
5 – آزمون  اجتماعی نوبت اول(2)

دانلود فایل
6 – آزمون اجتماعی نوبت اول(3)

دانلود فایل
7 – آزمون اجتماعی  قاره ها رابشناسیم

دانلود فایل
8 – آزمون اجتماعی دی ماه

دانلود فایل
9 – آزمون مطالعات درس 1تا10

دانلود فایل
10 – آزمون مطالعات خلاصه ص درس 12تا15

دانلود فایل

فایل های بعدی متعاقبا به زودی

آنچه بعدا تقدیم شما خواهد شد

11 – اطلاعاتی درباره ی قاره ی آسیا

12 – آزمون مطالعات ا پایه ی پنجم نوبت دوم(1)

13 – آزمون مطالعات پایه ی پنجم نوبت دوم(2)

14 – آزمون مطالعات پایه ی پنجم نوبت دوم(3)

15 – آزمون مطالعات پایه ی پنجم نوبت دوم(4)

16 – آزمون مطالعات  پایه ی پنجم نوبت دوم(5)

17 – آزمون مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم نوبت دوم(96)

دانلود فایل
18 – آزمون مطالعات  پایه ی پنجم نوبت دوم(96)

19 – آزمون مطالعات پایه ی پنجم نوبت دوم(96)

20 – آزمون مطالعاتپایه ی پنجم نوبت دوم(96)

21 – آزمون مطالعات پایه ی پنجم نوبت اول(1)

22 – آزمون مطالعات ا پایه ی پنجم نوبت اول(2)