چگونگی خواندن ذهن افراد
خواندن ذهن افراد توسط زنان واقعیت دارد !!

خواندن ذهن افراد یکی از موارد مورد علاقه افراد بشری در طول اعصار بوده است.خواندن ذهن پرده را از رازهای بزرگی بر می دارد. آیا  خواندن ذهن در زنان و مردان متفاوت است؟

لطفا با فری یاب باشید تا ببینیم خواندن ذهن در مردان بیشتر محقق است یا در زنان

طبق تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران متوجه یک ژن خاص در خانم ها شدند

که می توانند ذهن مردان را بخوانند ژن خاصی در خانم‌ها توانایی آن ها

را برای خواندن احساسات و ذهن افرادبالا می برد‎

ژن ذهن خوانی در خانم ها

طی تحقیقات صورت گرفته، ژن خاصی در خانم‌ها توانایی آن ها

را برای خواندن احساسات و ذهن افرادبالا می برد.

خواندن ذهن افراد توسط زنان

طبق تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران رقابتی برای نخستین بار حدود ۲۰ سال پیش به مرحله اجرایی رسید که نشان داد توانایی خواندن ذهن بقیه افراد توسط زن‌ها

به واسطه یک ژن خاص بر روی DNA صورت می گیرد و باعث میشود زنان نسبت به مردان اکثر از این توانایی برخوردار باشند.

محققان در دانشگاه کمبریج، آزمونی را برگزار کردند که

خواندن ذهن از روی چشم” نام داشت که طی این آزمایش تصویری از چشم‌هاي گوناگون در مقابل شرکت کنندگان قرار گرفت

تا به تشخیص حالت‌ها و احساسات افراد بپردازند.

خواندن ذهن از روی چشم

این پژوهش داد که افراد فورا میتوانند با نگاه کردن به چشم دیگران ذهن و احساسات آن ها را بخوانند.

در این پژوهش مشخص شد که توانایی بعضی افراد در اینکار از سایرین

اکثر بوده و زنان دارای متوسط نمره بهتری میباشند.

آزمون جدیدی در این اساس با همکاری شرکت بیوتکنولوژیپ

بر روی ۸۹ هزار نفر در سراسر دنیا صورت گرفت که باز هم در این آزمون زنان متوسط نمره بهتری نسبت به مردان داشتند و این موضوع نشان میدهد که حضور ژن مخصوص بر روی DNA زنان

این توانایی را در آن‌ها ایجاد کرده هست.

باور محققان

محققان این پژوهش بر این باورند که اینکار یک گام مهم رو به جلو در حوزه علوم اعصاب اجتماعی بوده و به تکمیل این که چه چیزی سبب تنوع در همدلی شناختی می شود کمک می کند.

به طور خاص، تنوع ژنتیکی در کروموزوم ۳ در زنان به شدت با توانایی

خواندن ذهن مرتبط هست و دیدنی دقت هست این که عملکرد مردان در این آزمون با ژن‌هایي در منطقه خاصی از کروموزوم ۳ در ارتباط نبود.

در کروموزوم ۳ یک ژن به نام LRRN۱ وجود دارد که در منطقه‌اي از مغز به نام “استریاتوم” فعال هست و نقش مهمی در همدلی ایفا می کند.