اقدام پژوهی

یکی از اقدامات مثبتی که دستگاه تعلیم و تربیت در دستور کارداشته و دارد تحقیق و پژوهش معلمان در دهه های اخیر است

بطوریکه اقدام پژوهی بعنوان یک اقدام امتیاز آور برای ارزشیابی سالانه معلمان بحساب می آید

ما نیز برای همسویی با معلمان سطح کشور به این موضوع پرداختیم

اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چیست؟

اقدام پژوهی که در زبان انگلیسی Action Research خوانده می شود به معنی پژوهش در عمل است. پژوهش در عمل نوعی از مطالعه و بررسی است که افراد برای تغییر وضعیت نامطلوب و رسیدن به وضعیت نسبتا مطلوب و در نهایت بهسازی کارها در محیط شغلیشان بکار می برند.

مراحل پژوهش در عمل:
قرار گرفتن در شرایط غیر قابل انتظار و مبهم (درگیر شدن با مسأله)
اقدام در جهت شناسایی مسأله (جمع آوری اطلاعات پیرامون مسأله و علل احتمالی آن)
تشخیص راه حل های احتمالی و برنامه ریزی برای اجراء
اجرای هر یک از راه حل های احتمالی (اقدام برای رفع مشکل)
مشاهده و ثبت اطلاعات (گردآوری اطلاعات)
تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی نتایج و تشخیص دقیق تر و شفاف تر مسأله در صورت حل نشدن آن
تشخیص راه حل های جدید و شفاف تر و برنامه ریزی برای اجراء این راه حل ها (شروع سیکل جدید)این سیکل آن قدر ادامه می یابد تا دقیقا منجر به شناسایی و حل مسأله شود. ریز اقدامات انجام شده در هر مرحله باید دقیقا برای تکمیل اطلاعات خود بهره گیری از آن و نقد و بررسی همکاران گزارش شود.

مراحل تهیه طرح اقدام پژوهی:

تنظیم موضوع
مقدمه و بیان مسأله
تعریف و تبیین واژه ها برای تفهیم بهتر مسأله
اجرای برنامه
نتیجه گیری
بیان محدودیت ها و مشکلات
پیشنهادات
فهرست منابع

 

دانلود- اقدام پژوهی با موضوع « چگونه توانستم دانش آموزانم را به نماز علاقه مند کنم »